Wszystkim naszym Klientom oferujemy profesjonalne wsparcie techniczne

Każdy kto potrzebuje dodatkowej pomocy, może zgłosić się także do naszych partnerów, których firmy rozmieszczone są na terenie całego kraju. Wsparcie techniczne w zakresie rozwiązywania bieżących problemów jak i instrukcji dotyczących obsługi programu, uzyskać można telefonicznie lub poprzez pocztę e-mailową. W zależności od potrzeb, nasi specjaliści zgłoszą się do Państwa firmy osobiście lub zdalnie poprzez Internet.

Najszybszą i równie skuteczną jak pomoc osobista jest pomoc zdalna. Szybkość dostępu do tej usługi ma duże znaczenie w sytuacji gdy istotny jest czas i konieczność zapewnienia ciągłości działania programu. Klient umożliwia naszemu specjaliście zdalny dostęp do swojego programu i obserwuje w jaki sposób wykonuje on wszystkie czynności serwisowe. W trakcie usuwania problemu, na łączu telefonicznym nasz konsultant ma możliwość udzielania dodatkowych porad i wyjaśnień związanych z zaistniałą sytuacją.

Pomoc online