SYSTEmEGC

System wspomagania kontroli oraz windykacji cywilnej należności z tytułu nieopłaconych przejazdów środkami komunikacji zbiorowej.